Statystyka rynku reklamy internetowej

Reklama internetowa w Polsce 2010

Poniżej prezentujemy wybrane liczby podane w raprcie sporządzonym przez IAB Polska AdEx

Według wspomnianego raportu rynek reklamy online osiągnął w 2010 roku w Polsce poziom 1,578 mld złotych co oznacza wzrost w stosunku do poziomu z roku 2009 o 15%. Jeśli chodzi o proporcjonalny udział poszczególnych typów kanałów reklamowych w całości wydatków to zanotowano wzrost o 4% udziału reklamy w wyszukiwarkach (SEM) i o udziału 2% reklamy typu ogłoszeniowego. Stało się to kosztem reklamy wizualnej, która pozostaje nadal dominująca formą z udziałem na poziomie 45%. W segmencie wideo reklamy wizualnej mamy do czynienia z ponad dwuipółkrotnym wzrostem (do poziomu 5% z 2%)

Wydatki na reklamę i promocję online według branż jasno pokazują utrzymującą się tendencję, z której wynika iż wiodące sektory gospodarki w tym zakresie to: finanse, telekomunikacja i motoryzacja. Ich łączne budżety to prawie 40% całego rynku. Dokładny podział wygląda następująco:

 • Finanse - 16%
 • Telekomunikacja - 12%
 • Motoryzacja - 11%
 • Media, kasiązki, CD i DVD - 9%
 • Handel - 7%
 • Żywność - 7%
 • Czas wolny - 7%
 • Nieruchomości - 6%
 • Komputery i audio-wideo - 5%
 • Higiena i pielęgnacja - 5%
 • Sprzęty domowe, meble i dekoracje - 4%
 • Podróże i turystyka, hotele i resteuracje - 3%
 • Edukacja - 2%
 • Napoje i alkohole - 2%
 • Odzież i dodatki - 2%
 • Produkty farmaceutyczne i leki - 2%
 • Produkty do uzytku domowego - 1%